بیوگرافی:

کورش عرفانی تحصیلات خود را در رشته ی ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) در ایران به پایان برد و برای ادامه ی تحصیل به فرانسه رفت. در آن جا پس از تکمیل تحصیلات خود در رشته ی جامعه شناسی و اخذ دکترا به تدریس و پژوهش اشتغال یافت. وی بعد از آن به آمریکا آمد و در این کشور به تدریس و تحقیق مشغول است.

کورش عرفانی عضو حزب ایران آباد و مدیر تلویزیون دیدگاه می باشد.